Individuálnym prístupom vás skúsení a trpezliví inštruktori pripravia v pohode a bez stresov na skúšky. Pod odborným dohľadom vám poradíme, ako ochrániť seba aj auto na klzkom, zasneženom a kašovitom povrchu. Vycibríme vás k zvýšenej obozretnosti, opatrnosti a schopnosti správne a precízne reagovať.

Poradíme, ako sa najlepšie vyrovnať s nástrahami počasia: dostatočne sa venovať jazde, dodržiavať väčší odstup, prudko nepridávať, prudko nebrzdiť ani prudko netočiť volantom. Naučíme rozjazd na klzkej vozovke a jazdiť za zníženej viditeľnosti. Tajomstvom vášho úspechu je plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča. Túto povinnosť - získať kvalifikačnú kartu vodiča - ukladá vodičom profesionálom zákon o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Vodiči sú podľa tohto zákona povinní sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku.

Na stránke www.kkv.sk zriadenej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií sa dozviete, ako postupovať pri získaní kvalifikačnej karty vodiča, aké školenie a kde je povinný vodič absolvovať, ako aj legislatívne predpisy, ktorými je táto oblasť upravená.Termín nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly ( v Osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepke na čelnom skle ). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie. Vďaka dostatočnej kapacite našej univerzálnej kontrolnej linky, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.

Kontrola originality je zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla. Vozidlo s výsledkom „ spôsobilé “ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO.

Od 1.1.2014 Autoopravárenstvo Paluška s.r.o. ako autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov vykonáva na svojom pracovisku v Zlatých Moravciach overovanie digitálnych tachografov DTCO 1381 a overenie elektronických tachografov MTCO 1324. Dokladom o overení ( periodickej prehliadke ) tachografu podľa predpísanej podmienky je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia.