ADRESA:
Župná 7
953 01 Zlaté Moravce

OTVÁRACIE HODINY:
PO - PIA: 7:00 - 16:00

TEL. KONTAKT:
Kancelária: 037/6426005
0903 214 816

1) Kvalifikačný kurz vodičov

Kvalifikačná karta vodiča je súčasťou dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vydáva sa na základe účasti v kurze základnej kvalifikácie alebo v kurze pravidelného výcviku.

Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku upravuje zákon č. 280/2006 Z.z., 653/2007 Z.z. a 188/2009 Z.z.

Autoškola je oprávnená vykonávať kurzy povinnej základnej kvalifikácie vodičov a pravidelný výcvik vodičov na základe vydaného OSVEDČENIA Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.kkv.sk

Cenník:


Skupina VP Dátum získania VO Vek Druh kurzu Rozsah hodín Cena na osobu pri počte 10 účastníkov
Teória Jazdy
C, CE
pred
10.9.2009
- Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po 10.9.2009
21r. a viac Základný zrýchlený 140 828 €
130 10
18r. - 21r. Základný riadny 280 1656 €
260 20
C1, C1E
pred
10.9.2009
- Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po
10.9.2009
- Základný zrýchlený 140 828 €
130 10
D, DE
pred
10.9.2009
- Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po 10.9.2009
Od 21r. trasa do 50km, od 23r. a viac Základný zrýchlený 140 874 €
130 10
Od 21r. do 23r. bez obmedz. km Základný riadny 280 1748 €
260 20
D1, D1E
pred
10.9.2009
- Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po
10.9.2009
- Základný zrýchlený 140 874 €
130 10

ROZŠÍRENÉ VP


RC - D,
CE - DE
po
10.9.2009
Od 21r. trasa do 50 km, od 23r. a viac Základný zrýchlený 35 198 €
32,5 2,5
Od 21r. do 23r. bez obmedz. km Základný riadny 70 414 €
65 5
RD - C,
DE - CE
po 10.9.2009 - Základný zrýchlený 35 198 €
32,5 2,5


2) Školenie vodičov motorových vozidiel

Pravidelné preškolenie vodičov vykonáva naša autoškola na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce dňa 11.3.2009 pod evidenčným číslom VVZ-0034/09-01.1

Pravidelné oboznamovanie vodičov motorových vozidiel sa vykonáva v súlade podľa Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a oprave vozidiel zo zákona č. 124/2006 Z.z. a schváleného tematického plánu. Tematické celky sú zamerané na pravidlá cestnej premávky a podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách, všeobecnú a sociálnu legislatívu pre vodičov v rámci BOZP.
Školenia vodičov sa odporúča opakovať raz ročne, minimálne však raz za dva roky.


Školenie vodičov je určené predovšetkým:


 • vodičom z povolania
 • vodičov referentských vozidiel
 • podnikateľom
 • všetkým vodičom, ktorí chcú vedieť o zmenách v cestnom zákone

Školenia organizujeme v priestoroch autoškoly alebo v priestoroch Vašej firmy.


Cenník školenia:


1 osoba35 € bez DPH
2 - 5 osôb20 € bez DPH
6 - 10 osôb15 € bez DPH
11 - 20 osôb13 € bez DPH
21 a viac10 € bez DPH


3) Obsluha motorových vozíkov:

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh motorového vozíka.

Ponúkame Vám:

 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórii
 • rozšírenia o ďalšie typy vozíkov
 • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu
 • aktualizačnú odbornú prípravu (1x za 5rokov)
 • vystavenie preukazu akceptovaného v krajinách EÚ

Trieda I. elektrické vozíky


Aplošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
Bplošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
Cplošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
Dvysokozdvíhacie ručne vedené
Evysokozdvíhacie s pákovým riadenímh
W1vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
W2vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
Gvysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Zšpeciálne vozík

Trieda II. vozíky so spaľovacím motorom


Aplošinové, nízkozdvíhacie ručne vedené
Bplošinové, nízkozdvíhacie s pákovým riadením
Cplošinové, nízkozdvíhacie s volantovým riadením
Dvysokozdvíhacie ručne vedené
Evysokozdvíhacie s pákovým riadenímh
W1vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
W2vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
Gvysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Zšpeciálne vozíky

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj zaradenia do kurzu je:


 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná a psychická spôsobilosť
 • základné vzdelanie
 • prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
 • aktuálna fotografia 3x3,5 cm

Pre zaradenie do kurzu vzv nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz.


Školenia vykonávame aj individuálne podľa potreby zákazníkov.


Sadzobník cien pre jedného poslucháča:

TriedaSkupinaPočet hod. teóriaPočet hod. praxPočet hod. spolu€ spoluCena s 20%DPH
IA13112493 €111,60 €
IB14102493 €111,60 €
IC211940146 €175,20 €
ID14102493 €111,60 €
IE14102493 €111,60 €
IW1221840146 €175,20 €
IW2221840146 €175,20 €
IG221840146 €175,20 €
IIA13102393 €111,60 €
IIB14102493 €111,60 €
IIC211940146 €175,20 €
IID221840146 €175,20 €
IIE221840146 €175,20 €
IIW1221840146 €175,20 €
IIW2221840146 €175,20 €
IIG221840146 €175,20 €
Opakovacie skúšky8 818 €21,60 €
Aktualizačná odborná príprava8 836 €43,20 €
Tech. prehliadka vozíka   40 €48 €
Špeciálne vozíky Z291847182 €218,40 €
Preukaz 40 €48 €


4) Obsluha stavebných strojov

Obsluhovať stavebný stroj môže len osoba s platným preukazom strojníka stavebných strojov. Zamestnávateľ preto môže stroj prideliť len takému zamestnancovi, ktorý toto oprávnenie na daný stroj vlastní. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP. Naše školiace stredisko zabezpečuje:

a) Opakované školenie:

 • robí sa 1 x za 24 mesiacov
 • cena za osobu je 35 € bez DPH


b) Aktualizačnú odbornú prípravu:

 • robí sa 1 x za 60 mesiacov
 • cena za osobu je 35 € bez DPH